Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Hudobný štýl presnejšie: Bohatý folklórny repertoár a známe melódie iných hudobných žánrov.
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: 1. a 2. husle, viola, cimbal, basa
Líder: Ján Stupka
Hudobný štýl presnejšie: Tradičný folklórny repertoár, zameraný na región Myjavy a Záhoria
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 7
Nástroje: I. a II. husle, viola, kontrabas, cimbal, spev
Líder: Andrej Višacký
Hudobný štýl presnejšie: Ľudová hudba Slovenska,Maďarska,Rumunska,svetové i domáce evergreeny.
Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 4
Nástroje: husle,viola,cimbal,basa (aj akordeón,gitara,gajdy,píšťalky,ústna harmonika,drumbľa,gajdica,fujara, ...)
Líder:
Hudobný štýl presnejšie: Dychová hudba v modernom štýle
Domovské mesto: Kanianka
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 10
Nástroje: trúbka,tenor,tuba,klarinet,spev,bicie