Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: Ľudová hudba Jána Stupku

Hudobný štýl presnejšie: Bohatý folklórny repertoár a známe melódie iných hudobných žánrov.
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: 1. a 2. husle, viola, cimbal, basa
Líder: Ján Stupka
Povedal(a) by som že...

Ponúkame Vám strhujúci program hudby a spevu na kultúrne a spoločenské podujatia, koncerty, firemné akcie a súkromné oslavy, plesy, svadby (čepčenie), zábavy.

Členovia skupiny

Ján Stupka, Petra Vraňáková, Michal Filip, Matúš Medlen, Ivan Hanula, Peter Obuch

Repertoár

Interpretujeme a spracovávame ľudový hudobný materiál z celého Slovenska. Inklinujeme k tradičným formám hudobných predlôh, ktoré čerpáme zo starších nahrávok autentických ľudových muzikantov. Okrem bohatého folklórneho repertoáru vieme náš program spestriť aj známymi melódiami iných hudobných žánrov.

Doteraz vydané vlastné CD

V našom dvore (2003)
Zahrajte, zahrajte (1999)

Stručný životopis

Ľudová hudba Jána Stupku vznikla v roku 1998. Primášom a manažérom kapely je Ján Stupka. Členmi ľudovej hudby sú kvalitní muzikanti s náležitým hudobným vzdelaním a niekoľkoročnou koncertnou praxou. Podstatné obdobie v histórii kapely je účinkovanie s vysokoškolským folklórnym súborom Technik z Bratislavy.

Webstránka: www.ludovahudba.sk