Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Hudobný štýl presnejšie: pop
Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Hlasové zaradenie: soprán
Člen skupiny: Nataša Džunková Band
Žáner: Rock, Pop, Funky, Jazz, RnB, Folk, v podstate úplne všetko, aj v češtine...
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Píšem na objednávku: áno
Píšem text aj na hotovú hudbu: áno
Hudobný štýl presnejšie: Dream Alternative
Domovské mesto: Prešov
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 1
Nástroje: Klávesy, spev
Líder: Abulia
Hudobný štýl presnejšie: Grunge
Domovské mesto: Banská Bystrica
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Líder: Tauro : 0905 256 224