Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Hudobný štýl presnejšie: punk - rock
Domovské mesto: Michalovce
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: spev, solo gitara, doprovodná gitara, bassgitara, bicie
Líder: Juraj Ryník
Hudobný štýl presnejšie: rock
Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 4
Nástroje: gitara,gitara,bassgitara,bicie
Líder: Jozef Daligarsky
Hudobný štýl presnejšie: Cimbalová hudba.
Domovské mesto: Banská Bystrica
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: husle, viola, kontrabas, akordeón, cimbal
Líder: Milan Olšiak
Hudobný štýl presnejšie: Hudba rôznych žánrov a druhov na vysokej kvalitatívnej úrovni
Domovské mesto: pôsobíme na celom Slovensku
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 4 hudobníci + speváčka
Nástroje: husle, viola, cimbal, kontrabas + spev
Líder: Mgr. Ján Paprčka