Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: Maguranka

Hudobný štýl presnejšie: Dychová hudba v modernom štýle
Domovské mesto: Kanianka
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 10
Nástroje: trúbka,tenor,tuba,klarinet,spev,bicie
Repertoár

Muzikálové,moderné,ľudové skladby

Doteraz vydané vlastné CD

4 CD ,najnvšie "S kyticou ruží" 2005

Ocenenia na súťažiach

Majster Slovenska 2005/2006 - Lednické Rovne

Stručný životopis

Dychová hudba Maguranka bola založená v roku 1950 v obci Kanianka. V tomto roku si pripomína 55. výročie svojho vzniku, takže možno povedať, že Maguranka je v zrelom veku. Za 55 rokov sa v orchestri vystriedalo veľa hudobníkov. V súčasnosti tvoria orchester prevažne mladý hudobníci z Kanianky, ktorí sú študentmi VŠ, konzervatórií a základnej umeleckej školy Bojnice, ktorá je spolu s Obecným úradom v Kanianke spoluzriaďovateľom orchestra .
Maguranka má za sebou už množstvo úspešných vystúpení a súťaží. Vymenovať všetky by trvalo veľmi dlho a preto spomenieme aspoň tie najčerstvejšie. Za najväčší úspech považujeme 2.miesto vo svojej kategórii z Majstrovstiev Európy v Bojniciach 2004 a Zlaté pásmo a cenu za najlepšiu dramaturgiu programu z celoslovenskej súťaže malých dychových hudeb v júni 2003 v Lednických Rovniach. Nedá nám nespomenúť súťaž sólistov v Bánovciach nad Bebravou v októbri 2003, kde Maguranka získala dvojnásobné víťazstvo - ako sólista kapelník Jozef Baláž i ako doprovodný orchester.
Maguranka sa zúčastnila mnohých zájazdov do zahraničia. Účinkovali 12x vo Francúzsku, 3x v Chorvátsku, Poľsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku...Vo Francúzsku vlani i tento rok získala Maguranka spolu s mažoretkami Trend pri CVČ v Prievidzi hlavnú cenu festivalu.
Umeleckým a organizačným vedúcim dychovej hudby Maguranka je riaditeľ ZUŠ v Bojniciach Jozef Baláž. Repertoár orchestra tvoria skladby z vlastnej tvorby i skladby tanečné, operné ,muzikálové... Okrem Jozefa Baláža sa autorsky v Maguranke prejavil i mladý trumpetista Róbert Vážan, ktorý získal na autorskej súťaži v Novom Meste nad Váhom v septembri 2003 2. miesto za vlastnú skladbu Pod vinicou.Maguranka autorsky spolupracuje s Adamom Hudecom, Oľgou Kotríkovou, Marianom Chlpekov a inými.
Maguranka uskutočnila v roku 2005 množstvo koncertov a festivalov, 6 zahraničných zájazdov do Francúzska, Poľska a Česka. Maguranka sa stala víťazom celoslovenskej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb v Lednických Rovniach 17.-19.06. 2005