Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: Ľudová cimbalová hudba Olśiakovci.

Hudobný štýl presnejšie: Cimbalová hudba.
Domovské mesto: Banská Bystrica
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: husle, viola, kontrabas, akordeón, cimbal
Líder: Milan Olšiak
Doterajšia koncertná činnosť

Hudobné teleso, ktoré reprezentovalo Slovenskú Republiku a mesto Banskú Bystricu.