Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

skupina: Musa Ludens

Hudobný štýl presnejšie: historická hudba stredoveku a renesancie
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 6
Nástroje: zobcové flauty, krumhorn, gotická harfa, organistrum, lutna
Líder: Mgr.art Ľudmila Piptová
Členovia skupiny

Ján Pipta - zobcové flauty, krumhorn, spev, Ľudmila Piptov

Repertoár

hudobné pamiatky slovenskej a európskej proveniencie 9. - 17

Doterajšia koncertná činnosť

Austrália, Európa, Kanada, USA

Ocenenia na súťažiach

domáce a svetové festivaly

Stručný životopis

1981 - vznik súboru
1985 - prvý zahraničný zájazd - Bulharsko
1986 - Poľsko
1991 - Francúzsko, Rakúsko
1992 - Rakúsko, Španielsko, Ukrajina, MC "Zvestujeme Vám radosť" videofilm "Zvestujeme Vám radosť"
1993 - Rakúsko, Francúzsko, Maďarsko, Česká republika, MC "Hudba dávnych storočí", pre STV profilový 2 dielny dokument "Hudba dávnych storočí"
1994 - Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, pre STV 2 dielny dokument "Ako sa muzicírovalo" gotika, renesancia
1995 - Španielsko, Dánsko, Švajčiarsko, Nemecko, pre STV profilový dokument "Hudba v rodine Piptovcov","Fragmenty umenia", CD "Otče náš"
1996 - Česká republika, Kanada, USA, Rumunsko, Maďarsko, Španielsko, CD "Pri prameňoch"
1997 - Poľsko, CD "Skvosty renesancie - Ján Silván", pre STV hraný dokument "Za tajomstvom spevov veľkomoravských" a "Z hlbokosti volám k tebe"
1998 - Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, videofilm "Prijdite, poklonymsja"
1999 - Česká republika, Švajčiarsko, Maďarsko
2000 - Taliansko, Poľsko
2001 - Austrália, Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko, CD "MUSA LUDENS"
2002 - Poľsko, Portugalsko, Anglicko, Švajčiarsko, Chorvátsko
2003 - Grécko, Poľsko, Chorvátsko, Nemecko, Srbsko, Rakúsko
2004 - Rakúsko, Poľsko, Holandsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bielorusko
2005 - Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko
2006 - Fínsko
2007 - pre STV Medajlon k výročiu súboru, Poľsko, Nemecko
2008 - Chorvátsko