Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

skladateľ: Marián (Maroš) Oravec

Objednať
Od

Kontaktná osoba

Adresa

E-mail

Telefón

Fax

Názov firmy

Názov hudobnej akcie

Myšlienka akcie

Cieľ akcie

Kedy (dátum)

Kde

Začiatok akcie

Očakávaný príchod hudobníkov

Zvukár zabezpečený
Vlastný zabezpečí organizátor
Počet vystupujúcich hudobníkov
Viacerí hudobníci sólo akcia
Dostupná aparatúra

Hudobníci potrebujú aparát
Pódiový aparát Kompletný
Celková dĺžka výstupu

Prestávky v hraní (minúty)

Počet prestávok

Jednotlivé výstupy

Počet výstupov

Predbežný honorár

Vyplatenie honoráru

Potvrdiť objednávku do

Poznámka