Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: "LaMusica"...Slovakia...

Hudobný štýl presnejšie: Operné, opretno-muzikálové skladby, hudba 20.storočia podané klasickým a alternatívnym spôsobom
Domovské mesto: Prievidza
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5-10
Líder: Gabriela Mikulášová
Povedal(a) by som že...

Spevácko – inštrumentálne zoskupenie umelcov Slovenska....

Hudobný projekt umelecko - sprostredkovateľskej agentúry

"Musicum Ad Libitum"...Prievidza...

Hudba 20.storočia, moderná hudba, najnovšie hudobné trendy, rock, jazz, klasika, opera, muzikál, alternatívna hudba, ľudová a repete muzika, stredný prúd, funky, pop, rockové balady, a iné hudobné štýly.....

„LaMusica“...Slovakia..., .slovenská spevácko – inštrumentálna skupina umelcov, ktorí Vám predvedú množstvo žánrov, podajú to svojím štýlom s profesionálnou gracióznosťou...

„LaMusica“...Slovakia... .je slovenská skupina ľudí, ktorí aj napriek domovom v rozličných mestách sú priateľmi a ich náklonnosť cítiť aj na ich vystúpeniach a rozdávajú ju ľuďom v obecenstve...

Každý jeden spevák, alebo inštrumentalista má za sebou bohatú hudobnú skúsenosť...a každý má svoj jedinečný hudobný štýl....V zoskupení "LaMusica"...Slovakia... je množstvo umelcov zo zdravotným postihnutím, ktorí Vám chcú predviesť krásne a kvalitné umenie, aj napriek svojmu postihnutiu.

„LaMusica“...Slovakia... Vás pobaví „kde – koľvek“ a „kedy – koľvek“...ich úsmev a srdečný prejav sa prenesie na Vás a z ich vystúpenia budete odchádzať s pozitívnym naladením.... :-))

Repertoár

Ponuka programov slovenského spevácko - inštrumentálneho zoskupenia

„LaMusica“...Slovakia...

„Romantická cesta časom...“

60 minútový program...

Operetno-muzikálové skladby, skladby 20. storočia, stredný prúd...

vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 250 eur

90 minútový program...

Operné árie, operetno-muzikálové skladby, skladby 20. storočia, stredný prúd...

vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 280 eur

„Na vlnách stredného prúdu...“

60 minútový program...

Skladby stredného prúdu, skladby 20. storočia, muzikálové skladby... umelec hovoreného slova... ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 300 eur

90 minútový program...

Repete skladby, skladby stredného prúdu, skladby 20. storočia, muzikálové skladby

90 minútový program, vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 330 eur

„Trblietanie klasikou...“

60 minútový program...

Operné árie, operetno-muzikálové skladby, skladby minulých časov...

vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár : 330 eur

90 minútový program...

Operné árie, operetno-muzikálové skladby, skladby minulých časov...

vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 360 eur

„Hudobné šantenie...“

Známe svetové melódie 20.storočia podané klasickým a alternatívnym spôsobom...

90 minútový program, vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 280 eur

„Na ľudovej veselici...“

Ľudové skladby podané hudobnou kapelou, spevákmi, skladby stredného prúdu a repete muzika + ľudový rozprávač

90 minútový program, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 550 eur

„Trilkovanie...“

Ľudové skladby podané hudobnou kapelou, skladby stredného prúdu a skladby 20. storočia, vlastný konferanc...

90 minútový program, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 350 eur

„Veselenie...“

Ľudové skladby, skladby stredného prúdu, hudba 20.storočia....

90 minútový program, zábavné hovorené slovo, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 330 eur

„Jazz-rockové & funky & rap

...variácie...“

Známe melódie v modernom jazz-rockovom-funky-rapovom podaní, prezentované v rôznych - zaujímavých podobách, spojených s inými hudobnými štýlmi...

90 minútový program, vlastný konferanc, ozvučenie z našich zdrojov

Honorár: 280 eur

"Diva Rosa"

Klasická hudba, operné árie, dobové skladby, operetné a muzikálové skladby podané profesionálnymi umelcami...

Klasické hudobné nástroje a spev podané sólistami, duetami...

90 minútový program, umelecké slovo, ozvučenie z našich zdrojov...

Honorár: 650 eur


K programom požadujeme cestovné vo výške 0,33eura/kilometer, východzia stanica Prievidza, prípadne sa dá cestovné dohodnúť...

Cudzo – jazyčný konferanc, umelecké hovorené slovo v nemeckom, anglickom, ruskom, talianskom alebo v maďarskom jazyku:

honorár od 30 eur k základnému honoráru jednotlivých programov...

Hudobno – umelecké vstupy: 5 vstupov od 100 eur + cesta 0,33/kilometer (bez ozvučenia) + 10 eur príplatok za každú načatú hodinu medzi vstupmi...

Pri zabezpečení zvukovej aparatúry objednávateľom sú odmeny pre „LaMusica“...Slovakia... nižšie o 30 eur v každom programe.

Po dohode s objednávateľom sa programy dajú kombinovať a honorár sa v tomto prípade

rieši dohodou...Taktiež je možné honorár dohodnúť individuálne podľa charakteru a dĺžky podujatia.

Tiež je možnosť riešiť dĺžku ponúkaného programu a výber skladieb. Honorár v tomto prípade sa rieši individuálne + cestovné 0,33eur/kilometer

Vystúpenie počas Vianoc a Silvestra je honorár za program navýšený o 50 %, minimálne však 300 eur pri umeleckých vstupoch + 10 eur za každú načatú hodinu medzi vstupmi + cestovné 0,60eur/kilometer + slávnostné menu, prípadne občerstvenie + v prípade potreby ubytovanie...

Webstránka: http://lamusica.wbl.sk