Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

skupina: VizArt

Hudobný štýl presnejšie: Alternativ Jazz-rock-pop
Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 4
Nástroje: acoustic guitar, electric guitar, fiddle, percussion
Líder: Peter Orgován
Členovia skupiny

Atila Tverďák - accoustic guitar, Braňo Rod - electric guitar, Peter Orgován - fiddle, Dušan Baláž - percussion

Repertoár

modern pop, jazz rock, fussion, ours

Doterajšia koncertná činnosť

Carrefour winter - 2003

Doteraz vydané vlastné CD

VizArt - Live - 2003

Spolupráca s vydavateľstvom

too many

Stručný životopis

build - 2002