Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

škola: Stredná umelecká škola

Koncerty mimo školy - hosťovanie - za polrok (len číselný údaj):

Počet koncertných sál v škole:

Počet nahrávacích štúdií v škole:

Počet skúšobní v škole:

Celkový počet vyučovaných nástrojov :Hlasovanie od návštevníkov portálu: 268 hlasov