Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: Dámske trio Rosa

Hudobný štýl presnejšie: Od barokovej hudby po írsku hudbu.
Domovské mesto: Hodonín,Holíč,Skalica
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 3
Nástroje: klavír,hoboj,spev,írska harfa,tamburína
Líder: Emília Nádlerová
Povedal(a) by som že...

Hráme komornú hudbu i sólové skladby,inštrumentálnu i piesňovú tvorbu,náš repertoár vyberáme podľa charakteru podujatia,sme tri dámy troch generácií.

Členovia skupiny

Mgr.Emília Psotová-sólo klavír a korepetícia, Emília Nádlerová- spev,harfa Veronika Papánková - hoboj, zobcová flauta.

Repertoár

Interpretujeme diela J.S.Bacha,J.Haydna,J.D.Zelenku,... L.Janáčka, v. Trojana,...po úpravy tancov a piesní pre naše trio.

Doterajšia koncertná činnosť

2003-koncert k vernisáži,2004 adventný koncert,2005adventný koncert,koncert v kaplnke Holíčského zámku- Zámocké štvrtky,2005 koncert k vernisáži Dom umenia Piešťany, 2006 adventný koncert Skalica,Advent Lázně Hodonín,2008 adv.koncert Holíč,2010 koncert k vernisáži- konc.sála Frant.kláštora.

Doteraz vydané vlastné CD

Máme ešte len pracovné live nahrávky z koncertov.

Stručný životopis

Pani Psotová je absolventkou klavírnej hry konzervatória v Žiline,vyučuje klavírnu hru v ZUŠ Strážnice,p.E.Nádlerová je absolventkou konzerevatória v Žiline-harfa,vyučuje na ZUŠ v Skalici,p.Veronika Papánková je študentkou VŠMU- Hra na hoboj, tento rok končí bakalárské štúdium. Roky narodenia:1944,1966,1986.