Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Hudobný štýl presnejšie: interpretácia ľudovej, vážnej, cirkevnej a country hudby v úpravách pre cimbalovú hudbu
Domovské mesto: Trenčín
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 8
Nástroje: husle, cimbal, kontrabas, fujara, pastierska píšťala, gitara
Líder: Ida Arbetová
Hudobný štýl presnejšie: Cimbalová hudba.
Domovské mesto: Banská Bystrica
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: husle, viola, kontrabas, akordeón, cimbal
Líder: Milan Olšiak
Hudobný štýl presnejšie: Hudba rôznych žánrov a druhov na vysokej kvalitatívnej úrovni
Domovské mesto: pôsobíme na celom Slovensku
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 4 hudobníci + speváčka
Nástroje: husle, viola, cimbal, kontrabas + spev
Líder: Mgr. Ján Paprčka
Hudobný štýl presnejšie: Bohatý folklórny repertoár a známe melódie iných hudobných žánrov.
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: 1. a 2. husle, viola, cimbal, basa
Líder: Ján Stupka