Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: KĽUMOK

Hudobný štýl presnejšie: interpretácia ľudovej, vážnej, cirkevnej a country hudby v úpravách pre cimbalovú hudbu
Domovské mesto: Trenčín
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 8
Nástroje: husle, cimbal, kontrabas, fujara, pastierska píšťala, gitara
Líder: Ida Arbetová
Členovia skupiny

Denisa Mlčúchová - husle,Barbora Šupinová - husle, fujara, gitara, Jana Arbetová-cimbal, fujara, pastierska píšťala, kontrabas, Tomáš Pevný-kontrabas, Marek Svatík-husle, klávesy, Monika Ilčíková-husle, ústna harmonika,Ondrej Ondriška-husle, heligónka, Ida Arbetová - husle

Repertoár

v úpravách pre cimbalovú hudbu: foklór, vážna hudba, country, cirkevná

Doterajšia koncertná činnosť

medzinárodné festivaly, súťaže, samostatné koncerty, plesyskla

Doteraz vydané vlastné CD

CD k 10.výročiu súboru, rok 2004

Ocenenia na súťažiach

1.miesto v r.2004 na medzinárodnej súťaži v Katowiciach

Stručný životopis

1994 - vznik
1995 - audionahrávka
1996 - učinkovanie v Zurichu
2001 - samostatný program v Ríme
2004 - profilový program k 10. výročiu
2004 - účasť na country festivale v Bánovciach
koncerty, folklórne festivaly každý rok