Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Štandardný profil

skupina: AMC Trio

Hudobný štýl presnejšie: melodický jazz
Domovské mesto: Prešov
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 3
Nástroje: klavír, kontrabas, bicie
Líder: Peter Adamkovič
Členovia skupiny

Peter Adamkovič- klavír, Martin Marinčák - kontrabas, Stanislav Cvanciger - bicie

Repertoár

jazzové štandardy, aj vlastná tvorba

Doterajšia koncertná činnosť

klubové vystúpeni a festivaly po Slovensku, Čechách, Poľsku, Rakúsku

Doteraz vydané vlastné CD

Thor-Iza (2006)

Spolupráca s vydavateľstvom

Hev-hetia

Stručný životopis

AMC TRIO funguje na slovenskej jazzovej scéne od roku 1993. Vo svojich počiatkoch sa venovalo interpretácii jazzových štandardov, pričom si na svoje vystúpenia pozývalo domácich aj zahraničných hostí.
V posledných rokoch sa AMC TRIO orientuje na interpretáciu autorskej hudby,pod ktorú sa podpisujú všetci členovia. Vo svojich kompozíciach sa často snaží prekročiť rámec zaužívaných jazzových postupov a siaha aj po mimojazzových hudobných zdrojov. Veľký dôraz kladie na melodičnosť skladieb a ich výrazné a prehľadné motivické spracovanie.

Trio je schopné prispôsobiť svoju hru požiadavkám rôznych sólistov, ktorých si aj naďalej pozýva ku spolupráci.
AMC TRIO spolupracovalo s mohými hosťami (Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Peter Cardarelli, Tomasz Grzegorski, Borys Janczarski, Monty Waters, Lee Andrew Davison....). Účinkuje na Slovensku, ale v poslednom čase často aj v zahraničí (Česko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Ukrajina...). Od roku 2006 začalo AMC trio spolupracovať s dirigentom a hráčom na dychové nástroje Adrianom Harvanom, ktorý prearanžoval ich pesničky pre sláčikové kvarteto. K najväčším úspechom v doterajšej kariére tria patrí súčasná spolupráca s gitarovým virtuózom,členom kvarteta Oscara Petersona, Ulfom Wakeniusom.

Webstránka: www.amctrio.sk