Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

škola: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Domovské mesto: Topoľčany
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

hudobno-dramatické umenie, spev, skladba, hudba: hra na organe, dirigovanie, hra na klavíri, hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicie nástroje, husle, viola,