Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

škola: Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy muzických umení v Bratislave

Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

klávesová nástroje, cirkevná hudba, dirigovanie, spev, teória hudby, tanečná hudba, ...

Umelecké telesá

Symfonický orchester VŠMU, Komorný orchester VŠMU

Webstránka: www.htf.vsmu.sk