Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

škola: Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Domovské mesto: Banská Bystrica
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

skladba a dirigovanie, hra na klávesových nástrojoch, hra na strunových nástrojoch, hra na dychových nástrojoch, spev

Umelecké telesá

CAMERATA NOVISOLIENSIS - komorný sláčikový orchester, CANZONA NEOSOLIUM - komorný spevácky zbor

Webstránka: www.aku.sk/fakulty/FMU/index.htm